Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Uttryck med ordet hand

Svenskan har många uttryck med ordet »hand«. Här kan du lära dig några av dem!

Ge någon fria händer

När man ger någon fria händer, låter man hen bestämma själv hur hen vill göra. Man ger personen frihet att göra som hen vill. Fria händer kan också användas med verben och lämna.
Jag gav honom fria händer att bestämma själv.
Kompisarna fick fria händer att planera hans födelsedagsfest.
Hyresvärden gav oss fria händer att renovera lägenheten som vi ville.

Ge vid handen

Vad betyder ge vid handen? Uttrycket ge vid handen betyder ’visa’ eller ’tyda på’. Det används ofta om undersökningar, utredningar och rapporter.
Undersökningen ger vid handen att många unga anser sig läsa för lite böcker.
Enkäten ger vid handen att de flesta kunder inte är nöjda.

Ger man någon ett finger tar hen snart hela handen

Uttrycket »Ger man någon ett finger tar hen snart hela handen« används om personer som ofta utnyttjar andra. Om man ger den här personen något, kommer hen att vilja ha mer. Om man hjälper personen, kommer hen att ta för givet att hen ska få mer hjälp i framtiden
Passa dig för att hjälpa henne. Ger man henne ett finger tar hon snart hela handen.
Jag skulle inte låna ut pengar till honom. Ger man honom ett finger tar han snart hela handen.

Hyra i andra hand

När man hyr i andra hand, bor man i en bostad som någon annan äger eller som någon annan hyr.
Det är svårt att hitta boende i Stockholm, så många hyr i andra hand.

I första hand

I första hand betyder ’som första alternativ’ eller ’främst’. Det som kommer i första hand är viktigast eller mest prioriterat.
Jobb och studier är viktiga, men hälsan kommer i första hand.
Syftet med uppgiften är i första hand att ni ska lära er hur man skriver insändare.
De nya lägenheterna byggs i första hand för studenter.
För en förälder kommer alltid barnen i första hand.
Liknande uttryck är i andra hand och i sista hand, som betyder ’som andra alternativ’ respektive ’som sista alternativ; ytterst, egentligen’.
Filmen riktar sig i första hand till barn och i andra hand till deras föräldrar.
När vi reser sover vi i första hand på hotell och bara i sista hand i bilen.
I sista hand är det barnets föräldrar som bestämmer.

Ta hand om

När man tar hand om något, har man ansvar för att ordna eller fixa de. Det kan också vara att sköta något så att det inte blir sämre. När man tar hand om någon, sköter man om och vårdar hen.
Vem har tid att ta hand om det här problemet?
Det är mitt jobb att ta hand om kundklagomål.
Ingen tog hand om huset så det förföll.
Han tog ledigt från jobbet för att ta hand om sin sjuka syster.
Ta hand om dig själv! ≈ Sköt om dig!

Andra uttryck

Det många fler uttryck. Här är en lista över några:
 • få kalla handen
 • göra något med vänster hand
 • ha händerna fulla
 • ha något till hands
 • ha tummen mitt i handen
 • handen på hjärtat
 • hyra i andra hand
 • i första hand
 • i sista hand
 • ligga nära till hands
 • lägga sista handen vid något
 • passa som hand i handske
 • på egen hand
 • på fri hand
 • på tu man hand.