Ordval

Vad är skillnaden? Och vilket ord ska man välja? Här hittar du frågor och svar om ordval.
Here are the articles in this section:
Allihop eller allihopa?
Här får du lära dig vad skillnaden är mellan »allihop« och »allihopa«.
Arbeta, jobba eller verka?
De tre verben arbeta, jobba och verka kan i vissa betydelser vara svåra att skilja. Det här är huvuddragen i hur de anvä...
Avundsjuk eller svartsjuk?
Vad är skillnaden mellan »avundsjuk« och »svartsjuk«?
Behålla eller bibehålla?
Vad är skillnaden mellan »behålla« och »bibehålla«? Här hittar du svaret!
Betyda eller mena?
Hur använder man verben »betyda« och »mena«? Här hittar du svaret!
Borta, bort, bortifrån eller bortåt?
Vad är det för skillnad mellan »borta«, »bort«, »bortifrån«, »bortåt«? Här hittar du svaret!
Både eller båda?
Hur används »både« och »båda«? Här hittar du svaret!
Båda eller bägge?
Vad är skillnaden mellan »båda« och »bägge«? Här hittar du svaret!
Därför eller därför att?
Hur används »därför« och »därför att«? Är det samma sak? Här hittar du svaret!
Eftersom eller därför att?
Är det någon skillnad på »eftersom« och »därför att«? Ja, det är det. Lär dig skillnaden här!
En öl eller ett öl?
Kan man säga både »en öl« och »ett öl«? Och vad är i så fall skillnaden mellan dem? Här hittar du svaret!
Fast, fastän eller även fast?
Vad är det för skillnad mellan »fast«, »fastän« och »även fast«? Och vad betyder de? Här hittar du svaret!
Fler eller flera?
Vad är skillnaden mellan »fler« och »flera«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Fort eller snabbt?
Här får du lära dig att skilja på »fort« och »snabbt«.
Fräsch, färsk eller frisk?
Vad är skillnaden mellan »fräsch«, »färsk« och »frisk«? Det får du lära dig här!
För att eller för?
»För att« och »för« är lika varandra, men de används inte likadant. Så här skiljer du på dem.
Handla eller behandla?
Vad betyder verben »handla« och »behandla«? Och hur skiljer man på dem? Här hittar du svaret!
Hel, all eller varje?
Hur skiljer man på »hel«, »all«, och »varje«? Det får du lära dig här!
Hur eller vad menar du?
Vad är skillnaden på »Hur menar du« och »Vad menar du«? Här hittar du svaret!
Hålla på att eller hålla på och?
»Hålla på att« och »hålla på och« används inte alltid riktigt likadant. Lär dig skillnaden här!
Hända eller ske?
Hur skiljer man på »hända« och »ske«? Eller är de utbytbara? Det får du lära dig här!
Häromdagen eller häromsistens?
Ingenting eller inte någonting?
Man kan lätt tro att ingenting och inte någonting är utbytbara, men det är de inte alltid.
Inte, icke eller ej?
Vad är det för skillnad mellan »inte«, »icke« och »ej«? Lär dig att skilja på dem här!
Kyla eller köld?
Lär dig hur du skiljer på orden »kyla« och »köld«.
Lik, lika, likadan eller samma?
Vad är skillnaden på »lik«, »lika«, »likadan« och »samma«? Här hittar du svaret!
Liknande eller likadan?
Vad är skillnaden mellan »liknande« och »likadan«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Min bok eller min boken?
Heter det »min bok« eller »min boken«? Här hittar du svaret!
Må eller känna sig?
Vad är skillnaden mellan »må« och »känna sig«?
Människor eller folk?
Vad är skillnaden på »människor« och »folk«?
Nämna, benämna eller namnge?
Vad är skillnaden mellan »nämna«, »benämna« och »namnge«? Här hittar du svaret!
Och eller samt?
Är det någon skillnad mellan »och« och »samt«? Är »samt« lite finare? Svaret hittar du här!
Också eller heller?
Vad är skillnaden på »också« och »heller«? Och hur används de? Lär dig det här!
Prova eller prova på?
»Prova« och »prova på« har en liknande betydelse, men de används inte exakt likadant. Lär dig att skilja på dem här!
Prova eller pröva?
Vad är skillnaden mellan verben »prova« och »pröva«? Här hittar du svaret!
Pyssla eller syssla?
Vad betyder »pyssla«? Och hur skiljer det sig mot »syssla«? Här hittar du svaret!
Rädd om eller rädd för?
Vad är skillnaden mellan »rädd om« och »rädd för«? När ska man använda vilken? Här hittar du svaret!
Ska eller lär?
Vad är skillnaden mellan »ska« och »lär«? Och vad betyder de? Lär dig det här!
Ska eller skall?
Vad är skillnaden mellan »ska« och »skall«? Här hittar du svaret!
Ska, tänker eller kommer att?
När använder man »ska«, »tänker« och »kommer att« för att prata om framtiden? Lär dig det här!
Slags, sort eller typ?
Hur används »slags«, »sorts« och »typ«? Finns det någon skillnad? Här hittar du svaret.
Strax, snart eller kort?
Hur används »snart«, »strax« och »kort« i tidsuttryck? Här hittar du svaret!
Svara eller besvara?
Vad är skillnaden på verb med »be-« och verb utan, till exempel »svara« och »besvara«? Här hittar du svaret!
Så småningom eller eventuellt?
Hur skiljer man på »så småningom« och »eventuellt«? Det får du lära dig här!
Sämre eller värre?
Hur skiljer man på »sämre« och »värre«? Här hittar du svaret!
Tillfälle eller tillfällighet?
»Tillfälle« och »tillfällighet« är två ganska lika ord, men de betyder helt olika saker. Så här skiljer du på dem.
Tro eller tycka?
Vad är skillnaden mellan »tro« och »tycka«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Uppnå eller nå?
Vad är skillnaden på »uppnå« och »nå«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Vad eller vilken i utrop?
Vilken bra fråga! Vad roligt! Lär dig att skilja på »vad« och »vilken« i utrop!
Var, vart eller vars?
Hur använder man »var«, »vart« och »vars«? Lär dig skillnaden här!
Vems eller vars?
Vad är skillnaden på »vems« och »vars«? Här får du veta när man använder vilket ord.
Äntligen eller till slut?
Hur skiljer man på »äntligen« och »till slut«? Lär dig mer om dessa ord här!
Även eller även om?
Vad är skillnaden mellan »även« och »även om«? Och vad betyder de? Här hittar du svaret!