Opersonligt det

Fråga:

Vad är det i ”Det regnar”?

Svar:

På svenska måste man (nästan) alltid sätta ut ett subjekt. Vid vissa verb finns det dock inget självklart subjekt. Dessa verb brukar man kalla för opersonliga verb.

Verb som handlar om väder är ofta opersonliga: regna, blåsa, mörkna, hagla, snöa. När man använder dessa måste man sätta ut det som subjekt, trots att det inte betyder någonting.

Det regnar.

Det blåser.

Det börjar mörkna klockan tio.

I går haglade det.

I vintras snöade det massor.

Det finns två storlekar kvar.

Varför är det nödvändigt att sätta ut subjektet då? Jo, eftersom svenskan formar frågor med hjälp av ordföljden, behövs alltid ett subjekt och ett verb.

Det regnar.
Regnar det?

Läs mer om liknande funktioner hos det:  Tomt detStäng meny