Någonting ditåt

Fråga:

Vad betyder uttrycket någonting ditåt?

Svar:

Uttrycket någonting ditåt betyder ungefär så eller någonting liknande.

Exempel

Han har ändrat sin kosthållning. Han äter inte LCHF men någonting ditåt.

Hon hette Lina, Lena eller någonting ditåt.

Filmen handlar om vampyrer eller någonting ditåt.
Stäng meny