Min boken eller min bok?

Fråga:

Heter det min boken eller min bok?

Svar:

Min är ett så kallat possessivt pronomen. Possessiva pronomen används alltid tillsammans med substantiv i obestämd form. Det heter alltså min bok.

Det här är min bok.
(inte min boken)

Han säljer sin bil.
(inte sin bilen)

Vi skriver i våra böcker.
(inte våra böckerna)

Trots att substantivet är i obestämd form, är hela frasen bestämd. Därför har eventuella adjektiv bestämd form.

Det här är min röda bok.
(inte min röd bok)

Hon säljer sitt stora hus.
(inte sitt stort hus)

De possessiva pronomena är:

  • min, mitt, mina
  • vår, vårt, våra
  • din, ditt, dina
  • er, ert, era
  • sin, sitt, sina
  • hans
  • hennes
  • dess
  • deras

Det finns också andra ord som alltid används med obestämd form:

De bor på samma gata.
(inte samma gatan)

Vi ses nästa vecka!
(inte nästa veckan)
Stäng meny