Liksom

Vad betyder liksom i ”Jackan är liksom blå”?


Liksom kallas ofta för utfyllnadsord, eftersom det ibland är svårt att se vilken funktion det fyller i språket. Men liksom kan inte användas hur som helst, och därför måste det fylla en funktion. Den funktionen ska jag försöka förklara här.

Liksom används som en typ av satsadverbial. Det säger att något i satsen ska tolkas som en ungefärlig beskrivning. Liksom står i de flesta fall framför det led som ska tolkas ungefärligt.

Jackan är liksom blå.
(”Blå” är en ungefärlig beskrivning.)

Det kan också användas när talaren vill uttrycka en viss osäkerhet i allmänhet. Att använda liksom kan vara samma sak som att säga ”Det jag vill säga är ungefärligt”. Med liksom kan man få en mening som låter för oförskämd att låta mer diplomatisk. Den som använder det för ofta kan låta försiktig eller osäker på sitt ordval.

Liksom hur ska vi göra?

Jag tror liksom inte att det är en bra idé.

Han köpte en rosa tröja till mig, men rosa är liksom inte riktigt min färg.

Eftersom liksom skjuts in framför ett led, påverkar det inte ordföljden i satsen. Här är några exempel på placering. Lägg märke till det sista exemplet där meningen avslutas med liksom.

Jag tror liksom inte att det är en bra idé.
Liksom jag tror inte att det är en bra idé.
Jag liksom tror inte att det är en bra idé.
Jag tror inte att det är liksom en bra idé.
Jag tror inte att det är en bra idé liksom.

Liksom är vanligast i informella texter och i talspråk. I text ärdet vanligast när det är tydligt vad som är ungefärligt, som i det första exemplet: Jackan är liksom blå.
Stäng meny