Konditionalis

Fråga:

Hur används konditionalis på svenska?

Svar:

Konditionalis är en verbform som finns i flera språk. Svenskan har egentligen ingen konditionalisform, men i svenskundervisningen kallas ibland skulle + infinitiv och skulle ha + supinum för konditionalis 1 och 2.

Konditionalis 1 och 2 används för att uttrycka något tänkt, alltså något som inte är har hänt på riktigt. Ofta avslöjar användningen av skulle också att talare hoppas på något eller är rädd för att något ska hända.

Konditionalis är särskilt vanligt i villkorssatser, satser som uttrycker ett villkor. Villkoret uttrycks i en bisats med subjunktionen om. I talspråk och informellt skriftspråk används också ifall.

Men i villkorssatser används även andra verbformer. Jag går igenom dem här.

Villkorssatser

Verbet i den överordnade satsen uttrycks ofta med skulle + verb eller med preteritum. Verbet i villkorsbisatsen står i preteritum.

Om du sprang, skulle du bli trött.
Om du sprang, blev du trött.

Om du var trött, skulle du behöva sova.
Om du var trött, behövde du sova.

Ofta inleds den överordnade satsen med . Det är särskilt vanligt i talspråk.

Om du sprang, så skulle du bli trött.

Om verbet är vara, kan man använda formen vore i både bisatsen och den överordnade satsen. Det formen kallas konjunktiv. Andra verb har också konjunktivformer (till exempel:  → finge,  → ginge, bli → bleve), men dessa är ålderdomliga och mycket ovanliga.

Om du var trött, behövde du sova.
Om du var trött, skulle du behöva sova.
Om du vore trött, skulle du behöva sova.

Det vore bra om du kunde hjälpa till.

Om villkoret är orealistiskt, använder man preteritum perfektÄven kallat pluskvamperfekt. (till exempel hade sprungit). Man kan också använda skulleha + supinum i den överordnade satsen.

Om du hade sprungit, hade du blivit trött.
Om du hade sprungit, skulle du ha blivit trött.
≈ du springer/sprang inte

Om du hade varit trött, hade du behövt sova.
Om du hade varit trött, skulle du ha behövt sova.
≈ du är/var inte trött

Du vore inte trött nu om du hade sovit ordentligt.
≈ du sov inte ordentligt

Kom ihåg att har och hade kan utelämnas i bisatser. Därför ser man ofta meningar som denna:

Du vore inte trött nu om du sovit ordentligt.

Sammanfattning

preteritum, skulle + verb i infinitiv

om/ifall någon gjorde något, (så) skulle någon göra något

preteritum, preteritum

om/ifall någon gjorde något, (så) gjorde någon något

preteritum perfekt, skulle ha + verb i supinum

om/ifall någon hade gjort något, (så) skulle någon ha gjort något

preteritum perfekt, preteritum perfekt

om/ifall någon hade gjort något, (så) hade någon gjort något

Läs också:  Vore

Lämna gärna en kommentar!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.Stäng meny