Jag köper det till hundra procent

Vad betyder meningen ”Jag köper det till hundra procent”?


Köpa kan betyda ’acceptera’ eller ’godta’. Det används ofta om till exempel förklaringar, resonemang, argument, påståenden med mer. Om man inte köper vad någon säger, accepterar man det inte som sanning. Köpa används också om att acceptera situationer som man befinner sig i.

Jag köper inte att han skulle ha gått från Stockholm till Göteborg.

Jag kan köpa att jag inte är snygg, bara jag får vara frisk.

Till hundra procent betyder ’helt och hållet’, ’fullständigt’.

Jag håller med till hundra procent.

Honom kan man inte lita på till hundra procent.

Hela meningen ”Jag köper det till hundra procent” betyder alltså ’jag accepterar det (en förklaring, ett påstående, en situation eller liknande) helt och hållet’.

Läs också:  Ser man på!Stäng meny