Ingenting och inte någonting

När använder man ingenting och när använder man inte någonting? Är de utbytbara?


Man kan lätt tro att ingenting och inte någonting är utbytbara, men det är de inte alltid. De är ganska svåra att lära sig skilja på, men det är inte omöjligt.

Titta efter verben

Ingenting kan bara placeras på samma plats i satsen som någonting i huvudsatser med ett enkelt verb💡.  Om det finns ett hjälpverb måste man sätta ut inte på dess rätta plats (efter det första predikatsverbet och subjektet).

Jag gör ingenting.
huvudsats ✅ enkelt verb ✅

Jag har inte gjort någonting.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌

Jag ska inte göra någonting.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌

Läs också:  Huvudsatser

Ingenstans och ingen

Samma regel gäller för liknande ord, som till exempel ingenstans och ingen.

Jag ser den ingenstans.
huvudsats ✅ enkelt verb ✅

Jag har inte sett den någonstans.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌

Jag har ingen bil.
huvudsats ✅ enkelt verb ✅

Jag vill inte köpa någon bil.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌

Bisatser

Ingenting används oftast inte i bisatser. Undantaget är när ingenting är subjekt.

Jag gör ingenting.

Du vet att jag inte gör någonting.

Hon är en kraft som ingen kan stoppa.

Läs också:  Bisatser

Undantag

Som vanligt finns det undantag. Om det inte finns fler objekt och om inget inte bestämmer ett annat ord 💡, då behöver man inte alltid bryta ut inte. Den här typen av formulering låter ofta gammaldags.

Jag har ingenting gjort.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌ inget annat objekt ✅

Jag har inget sett.
huvudsats ✅ enkelt verb ❌ inget annat objekt ✅

Checklista

Så vad ska man tänka på när man använder ingenting och dess släktingar?

  1. Är det i en bisats? Men inte subjekt?
  2. Finns det fler än ett verb? 💡

Svarar du ja på någon av dessa frågor, då är det säkrare att använda inte någonting.


Kan du det här nu? Testa dina kunskaper i quizet nedan ⬇

Ingenting eller inte någonting?

Kan du skilja på ingenting och inte någonting?

Välj den mening som är korrekt:
Välj den mening som är korrekt:
Välj den mening som är korrekt:
Välj den mening som är korrekt:
Välj den mening som är korrekt:
Välj den mening som är korrekt:
Ingenting eller inte någonting?
Du fick {{userScore}} av {{maxScore}} rätt.
{{title}}
{{image}}
{{content}}Stäng meny