ha

Fråga:

动词「har」怎么用?

Svar:

「har」是动词「ha」的现在式。下面是「ha」的变化:

Finita former 限定的形式
har presens aktiv
has presens passiv
hade preteritum aktiv
hades preteritum passiv
ha imperativ aktiv
Infinita former 不定的形式
att ha infinitiv aktiv
att has infinitiv passiv
har/hade haft supinum aktiv
har/hade hafts supinum passiv

「ha」是瑞典语词汇中最常见的动词之一。它主要的用法是:

  • 表达「有、拥有、领有」
  • 表示某物属于一个整体
  • 用于人间的关系
  • 和不同人体的状态搭配
  • 表达「存放」
  • 表达「参加」
  • 表达「收到」
  • 构成现在完成式和过去完成式

表达「有、拥有、领有」

「ha」用来表达「有、拥有、领有」等意思。

Jag har en bil.
我有一辆汽车。

Du har en kamera.
你有一架照相机。

Jag har inte tid.
我没时间。

Hon har inga pengar.
她没有钱。

表示某物属于一个整体

「ha」用来表示某物属于一个整体,表示整体和部分的关系。和人或物搭配都可以。

Jag har blå ögon.
我有蓝色的眼睛。

Lägenheten har balkong.
房间有阳台。

和「finns」比起:  finnas

用于人间的关系

「ha」用来表出某人和另一个人之间有某种关系。

Jag har två bröder.
我有两个兄弟。

Hon har en kompis som heter Sara.
她有一个叫 Sara 的朋友。

和不同人体的状态搭配

「ha」和不同人体的状态搭配、例如不同症状。

Jag har ont i halsen.
我嗓子疼。

Barnen har feber.
孩子在发高烧。

Jag har pollenallergi.
我对花粉过敏。

表达「存放」

「ha」表达「存放」。

Vi har potatisen i kylskåpet.
土豆放在冰箱里。

表达「参加」

「ha」表示某人参加不同活动,例如上课、开会等等。

Jag har lektion i morgon.
明天我要上课。

Han har möte just nu.
他正在开会。

Hon har tandläkartid i morgon.
她明天要去牙医。

表达「收到」

有时候「ha」也表达收到,就是说「få」。

Vad vill du ha om jag hjälper dig?
我帮助你的话,你要我怎么报答你?

构成现在完成式和过去完成式

「ha」最常见的用法之一是用来构成现在完成式和过去完成式。

现在完成式,har + supinum

Jag har ätit redan.
我已经吃了。

Jag har aldrig varit i Spanien.
我从没去过西班牙。

Jag har läst två böcker i dag.
我今天读了两本书。

过去完成式,hade + supinum

Han hade glömt plånboken hemma.
他把钱包落在家了。

接着读:  vara

Lämna gärna en kommentar!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.Stäng meny