Verkligen eller faktiskt?

Lär dig hur »verkligen« används som satsadverbial och hur det skiljer sig från »faktiskt«.

Verkligen

Satsadverbialet verkligen används förstärkande. Det betonar att det som sägs är sant, även om man inte kunde tro det. Verkligen markerar att något inte bara är struntprat eller bara verkar vara på ett visst sätt.

Man kunde tro att han ljuger, men hans morfar är verkligen OS-medaljör.

Vi kunde inte tro våra ögon, men månen var verkligen blodröd.

Fotografier är en sak, men han var verkligen snygg i verkligheten också.

När verkligen är betonat ger det först och främst emfas till det sagda:

Han är verkligen snygg! ≈ väldigt. Här är verkligen betonat.

Verkligen används vanligtvis varken först eller sist i satsen. Det står helst på satsadverbialens vanliga plats.

Jag vill verkligen följa med. Jag vill följa med verkligen. Verkligen vill jag följa med.

Faktiskt

Faktiskt används för att markera att det som sägs är sant, trots att man kanske trodde eller förväntade sig någonting annat. Faktiskt uttrycker därför ofta att något är lite konstig, förvånande eller oväntat.

Jag tog tåget till Göteborg, och jag kom faktiskt i tid. ≈ konstigt nog, det kunde man inte förvänta sig

Jag älskar Star Wars, men jag tyckte faktiskt inte om den senaste filmen. ≈ det är sant, trots att man inte kunde tro det

Han trodde att klockan var 8, men den var faktiskt bara 7. ≈ trots allt

Svenskan har många vokaler, men danskan har faktiskt fler.

Faktiskt kan också användas när man ber om förståelse från lyssnaren:

Du, jag vill faktiskt inte följa med.

Du måste faktiskt förstå han får bestämma själv.

Jag har faktiskt inte tid nu.

Faktiskt används vanligtvis inte i frågor.

Vill du verkligen inte följa med? Vill du faktiskt inte följa med?

Faktiskt används inte endast för att ge emfas.

Hon är verkligen snäll. (≈ väldigt)

Hon är faktiskt snäll. (≈ trots att man inte kan tro det)

Till skillnad från verkligen uttrycker faktiskt att något är på ett visst sätt trots allt eller i själva verket. Ofta uttrycker det förvåning över det som sägs.

Norrland är faktiskt större än man tror. (Det kunde man inte tro!) Norrland är verkligen större än man tror. (Obetonat: Det är inget man bara säger! Betonat: Det är mycket större än man tror!)

Jag trodde att filmen skulle vara tråkig, men det var den faktiskt inte. (Den var förvånansvärt intressant!) Jag trodde att filmen skulle vara tråkig, men det var den verkligen inte. (Obetonat: I verkligheten var det inte så! Betonad: Den var absolut inte tråkig, utan snarare jätteintressant!)