Tydligen

Vad betyder »tydligen«? Och hur används det? Det får du lära dig här!

Tydligen signalerar att talare förstår eller inser att situationen är som hen säger. Med tydligen markerar man att det man säger är en slutsats av sammanhanget: något verkar vara på ett visst sätt.

Han hade tydligen missat bussen, för han kom tjugo minuter sent till mötet.

Det var smuts på hallmattan, så någon hade tydligen varit i lägenheten med de var borta.

Det används också när man har hört informationen från någon annan och man sluter sig till att det är sant eller när man nyss har fått veta något (ibland något lite förvånande).

Hon är tydligen duktig på att sjunga. ≈ Hon ska vara duktig på att sjunga. (Läs mer om detta ska här.)

På det här sättet används tydligen ofta ironiskt. Med tydligen signalerar man då att man inte alls tror på eller håller med om det sagda.

Jorden är tydligen platt.

Hela grejen var tydligen mitt fel.

Jag är tydligen inte tillräckligt viktig för att bli bjuden på hennes fest.