Nog, troligen, förmodligen eller antagligen?

Hur används »nog« som satsadverbial? Och hur skiljer det sig från »troligen« och andra liknande ord? Här hittar du svaret!

Nog, troligen, förmodligen och antagligen betyder alla ungefär samma sak. De uttrycker att man tror att det man säger är sant men att man inte är helt säker. Alla orden används som satsadverbial.

Nog

När nog används som satsadverbial betyder det oftast ungefär ’troligen’, ’jag tror’. Det uttrycker större sannolikhet än kanske, som bara uttrycker möjlighet. I den här betydelsen står nog på satsadverbialens typiska position i satsen: efter verb 1 och subjektet i huvudsatser och före verb 1 i bisatser.

Han kommer nog inte på festen.

Enligt vädret ska det nog regna i morgon.

Jag har nog inte tid att träffas i helgen.

Nog kan också användas i fundamentet (först i satsen). Då förstärker nog. Man kan säga att nog uttrycker en form av garanti för att något är sant.

Nog har du rätt i det.

Nog överlever vi även om det skulle regna på midsommar.

Nog kan du betala för dig själv, precis som alla andra.

Förmodligen, antagligen och troligen

Förmodligen, antagligen och troligen betyder samma sak som nog, alltså ’jag tror’, men de kan också användas i fundamentet i den här betydelsen. En till synonym som används likadant är troligtvis.

Han kommer förmodligen inte på festen. Han kommer antagligen inte på festen. Han kommer troligen inte på festen.

Förmodligen kommer han inte på festen. Antagligen kommer han inte på festen. Troligen kommer han inte på festen.

Lästips