Faktiskt

Hur används »faktiskt«? Och vad betyder det? Det får du lära dig här!

Faktiskt används för att markera att det som sägs är sant, trots att man kanske trodde eller förväntade sig någonting annat. Faktiskt uttrycker därför ofta att något är lite konstig, förvånande eller oväntat. Rent grammatiskt används faktiskt som satsadverbial.

Jag tog tåget till Göteborg, och jag kom faktiskt i tid. ≈ konstigt nog, det kunde man inte förvänta sig

Jag älskar Star Wars, men jag tyckte faktiskt inte om den senaste filmen. ≈ det är sant, trots att man inte kunde tro det

Han trodde att klockan var 8, men den var faktiskt bara 7. ≈ trots allt

Svenskan har många vokaler, men danskan har faktiskt fler.

Faktiskt kan också användas när man ber om förståelse från lyssnaren:

Du, jag vill faktiskt inte följa med.

Du måste faktiskt förstå han får bestämma själv.

Jag har faktiskt inte tid nu.

Faktiskt används sällan i frågor.