Dock

Hur använder man »dock«? Och vad betyder det? Det får du lära dig här!

Dock används som satsadverbial. Det har samma betydelse som men, men eftersom men är en konjunktion så står de på olika positioner i satsen. Ordföljden blir alltså olika.

Men används mellan de satser som det binder ihop. Det står alltså utanför satserna och är ingen satsdel i dem.

< betyder att ett led är flyttat till inledaren (fundamentet).

Dock används inuti satser. Det kan användas som både adverbial i mittfältet och adverbial i slutfältet. Dessutom kan dock inleda huvudsatsen.

< betyder att ett led är flyttat till inledaren (fundamentet).

Lästips