Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Satsadverbial

Vad är satsadverbial? Och hur känner mig igen dem? Lär dig mer om det här!
Satsadverbialet är ett adverbial som säger något om hela satsen. Det vanligaste satsadverbialet är inte.
Satsadverbialet står vanligtvis i mitten av satsen, och satsadverbialets position skiljer sig vanligtvis mellan huvudsatser och bisatser.
Reglerna för ordföljden är:
  • I huvudsatser står satsadverbial efter subjektet och verb 1.
  • I bisatser står satsadverbialet före verb 1.
Huvudsats Han äter inte glass.
Bisats Jag vet att han inte äter glass.

Lästips om satsadverbial

Last modified 3yr ago