Passiv med det

Varför används »det« i meningen »Det fuskas mycket under nationella proven«?

Svenska satser måste (nästan) alltid ha ett subjekt. I vissa passiva satser är subjektet underförstått. Då använder man det i stället.

Meningen »Det fuskas mycket under nationella proven« skulle alltså också kunna formuleras som »Många fuskar under nationella proven».

Det köps mycket sprit kring midsommar. ≈ Många köper sprit kring midsommar. ≈ Man köper mycket sprit kring midsommar.

Det klagas så fort skatterna höjs. ≈ Man klagar så fort skatterna höjs. ≈ Många klagar så fort skatterna höjs.

Här arbetas det, ser jag. ≈ Här arbetar man, ser jag. ≈ Här arbetar ni, ser jag.

Passiva satser kan se ut på olika sätt. Ibland slutar verbet på -s, och ibland använder man vara/bli + perfekt particip:

Frukten säljs. Frukten blir såld.