Om svenska
Search…
Utelämna »som«
Ibland ser man bisatser där »som« är utelämnat. Lär dig när det är korrekt att utelämna »som«.
Det finns många olika bisatsinledare, men som är en av de vanligaste. Man använder som för att beskriva något närmare. Som syftar ofta på det närmast föregående ordet men inte alltid. I exemplet nedan syftar somboken.
Han gillar boken som han läser.
Men man kan också säga så här:
Han gillar boken han läser.
Här får du lära dig när man måste använda som och när det kan utelämnas.

Då är »som« obligatoriskt

Som är bara obligatoriskt när det är subjekt i bisatsen.
Vi tittar på månen som är alldeles gul och rund.
De söker en medarbetare som kan programmera.
Det finns ett enkelt sätt att ta reda på om som är subjekt i bisatsen. Kolla om det finns något annat subjekt där. Om det inte gör det, är det som som är subjektet. Både »är gul och rund« och »kan programmera« ovan saknar subjekt.

Då är »som« valfritt

När som inte är subjekt är det fritt fram att utelämna det.
Alla gillade maten som jag lagade. Alla gillade maten jag lagade.
Vad tyckte du om bion som du var på? Vad tyckte du om bion du var på?
Här ser man att som inte är subjekt i bisatsen, eftersom bisatserna redan har subjekt: jag och du.
Last modified 1yr ago