Om svenska
Search…
Attributiva bisatser
Vad är en attributiv bisats? Och hur känner man igen en sådan? Här hittar du svaret!
En attributiv bisats är en typ av bisats. Den används som bestämning (attribut) i nominalfraser. Många attributiva bisatser inleds med som eller vilken. De attributiva bisatserna liknar adjektiv, eftersom de är beskrivande. Skillnaden är de attributiva bisatserna kommer efter ordet som beskrivs.
en hund som är svart ≈ en svart hund
De hälsade på tre barn, vilka alla gick på samma skola. (Bisatsen beskriver barn)
Attributiva bisatser kan också inledas med när, , dit och där.
Jul är den högtid då det spenderas mest pengar.
Hon svarade inte på frågan när hon skulle komma.
Ibland kan attributiva bisatser också inledas med att eller om.
Ingen gillade förslaget att de skulle dela på notan.
Alla bisatser som inleds med när, , att, om och så vidare är inte attributiva bisatser. Det som gör bisatsen till attributiv är att den beskriver ett enda ord i en fras.
Jag kom med förslaget att vi skulle dela på notan = attributiv bisats Jag föreslog att vi skulle dela på notan = nominal bisats
Vi besökte huset där vi bodde som små = attributiv bisats Vi är på besök där vi bodde som små = adverbiell bisats
Last modified 2yr ago
Copy link