Vore

Vad betyder »vore«? Och vilken verbform är det? Här hittar du svaret!

Vore är en form av verbet vara (är, var, varit). Verbformen kallas konjunktiv. I modern svenska är i princip den enda konjunktiven som finns kvar just vore.

Vore uttrycker att något är tänkt, alltså inte verkligt.

Det vore tråkigt om det regnade under utflykten.

Jämför med: Det är tråkigt att det regnar under utflykten.

Hos andra verb uttrycker man samma sak med skulle + infinitiv.

Jag skulle gärna träffas, men jag har inte tid.

Också vore kan ersättas med skulle + infinitiv.

Det skulle vara tråkigt om det regnade under utflykten.