Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Vore

Vad betyder »vore«? Och vilken verbform är det? Här hittar du svaret!
Vore är en form av verbet vara (är, var, varit). Verbformen kallas konjunktiv. I modern svenska är i princip den enda konjunktiven som finns kvar just vore.
Vore uttrycker att något är tänkt, alltså inte verkligt.
Det vore tråkigt om det regnade under utflykten.
Jämför med: Det är tråkigt att det regnar under utflykten.
Hos andra verb uttrycker man samma sak med skulle + infinitiv.
Jag skulle gärna träffas, men jag har inte tid.
Också vore kan ersättas med skulle + infinitiv.
Det skulle vara tråkigt om det regnade under utflykten.