Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Värderande preteritum

Varför använder man »var« ibland när någonting fortfarande är?
På svenska finns något som kallas värderande prete­ritum. Det innebär att man använder preteritum (verbets dåtidsform) i värderande satser även när man talar om nutid. Med värderande preteritum beskriver man inte hur något är, utan man ger ett omdöme, ofta med värderande ord. Man uttrycker vad man tycker.
Vad snygg du var i håret!
Det var ett himla oväsen de för.
Det var en stor portion mat du tog.
Vad vackert väder det var i dag! (Sagt på morgonen)
Locket på den här burken satt verkligen hårt. Kan du hjälpa mig att öppna det?
– Har du sett mina snygga jeans? – Ja, de var snygga!
Oj vad solen sken starkt!
Värderande preteritum används mest med verbet vara.