Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Skulle

»Skulle« är samma verb som »ska«. Lär dig hur du använder det.
Skulle är en böjningsform av verbet skola, närmare bestämt preteritum. Grundformen skola används inte i modern svenska. Däremot är presensformen ska mycket vanlig.
Finita former av skola
ska (skall)
presens
skulle
preteritum
Ska och skulle används bland annat
  • i uttryck för avsikt
  • om framtid
  • i uttryck för befallningar och ordrar
  • som påstås eller lär

Lästips

På dessa sidor kan du lära dig mer om olika sätt att använda ska och skulle på.