Partikelverb med »till«

Lär dig mer om partikelverb med »till«.

Allmänna mönster

Det finns några allmänna mönster för partikelverb med till.

Partikeln och ett underförstått ord kan ibland bilda en fras

Ibland kan man tänka sig en annan formulering där partikeln bildar en prepositionsfras med ett underförstått ord:

lägga till 10 kr → lägga 10 kr till något (partikelverb → enkelt verb + prepositionsfras)

10 kr kommer till → 10 kr kommer till summan (partikelverb → enkelt verb + prepositionsfras)

Till kan betyda ’plötsligt’ eller ’snabbt’

Ganska många verb får betydelsen ’plötsligt’, ’snabbt’ eller ’en kort stund’ när de bildar partikelverb med till.

hoppa till ≈ hoppa plötsligt/snabbt (till exempel när man blir skrämd) hosta till hicka till nicka till ≈ somna en kort stund

Den här betydelsen finns ofta i kombination med andra betydelser.

Till används med synonymer till slå

Många synonymer till slå kan bilda partikelverb med till.

slå till klippa till ✰ Hon klippte till mig rakt i nyllet. knuffa till putta till boxa till knäppa till smälla till nypa till sopa till ✰ Han åkte fast för att ha sopat till en polis i ansiktet. rappa till lappa till

Dessa verb får också gärna betydelsen ’plötsligt’ eller ’hastigt’.

Till kan betyda att något blir fixat på ett visst sätt

Till används tillsammans med verb som betyder att något blir fixat på ett visst sätt. Vissa verb, såsom klippa och såga, får en betydelse i stil med ’som man tänkt sig’ . Andra verb, såsom stöka, innebär ett mindre önskat resultat.

klippa till ≈ klippa så att det blir som man tänkt sig såga till ≈ såga så att det blir som man tänkt sig fixa till rätta till ≈ fixa så att det blir rätt, korrigera böja till ≈ göra böjd platta till ≈ göra platt stöka till ≈ göra stökig krångla till ≈ göra krånglig

Även dessa verb får gärna betydelsen ’plötsligt’ eller ’hastigt’.

Till kan betyda att något finns eller skapas

En grupp verb har betydelser i stil med ’finnas’ eller ’skapa(s)’ tillsammans med till.

finnas till ≈ existera vara till ≈ existera bli till ≈ skapas hålla till ≈ vara, vistas ställa till ≈ få att vara, få till stånd

Till används med synonymer till stänga

En del synonymer till stänga bildar partikelverb med till utan större betydelseskillnad.

stänga till täppa till sluta till

Ordlista

I den här listan hittar du olika partikelverb med till. Listan är sorterad i alfabetisk ordning.

G

gå till ske, utspela sig ✰ Hur ska det gå till? ✰ Hur gick det till när ni träffades?

H

hjälpa till ge (mindre) hjälp ✰ Kan du hjälpa till lite? ✰ Jag hjälpte till i slutet av arbetet.

K

känna till veta att något finns eller hur något är ✰ Känner du till hennes äldre böcker? ✰ Jag känner inte till den här stadsdelen.

R

räcka till vara tillräcklig ✰ Hennes lön räckte inte till hur sparsam hon än var. ✰ Jag har så mycket att göra, men tiden räcker inte till.

S

se till 1. säkerställa, ta på sig ansvar (för något) ✰ Ser du till att alla har någonstans att sova?

2. övervaka och ta hand om ✰ Vi ser till grannarnas hus när de är bortresta.

3. träffa, hitta, stöta på ✰ Har du sett till min mobil? ✰ Jag har inte sett till Anna på evigheter.

slå till bestämma sig (för något) ✰ De här byxorna kostar bara 150 kronor. Jag slår till!

säga till 1. berätta ✰ Säg till om du behöver hjälp.

2. befalla ✰ Mamma, säg till Jonas att sluta retas!

3. bestämma ✰ Jag har aldrig någonting att säga till om.

T

ta sig till göra ✰ Vad ska vi ta oss till?

ta till gissa eller räkna ut ✰ De tog till lite för mycket när de köpte kakor till kalasen, så nu finns det fem burkar över.

ta till sig förstå något helt ✰ Man kan inte ta till sig undervisningen om man är trött. ✰ Språket i den här boken är för svårt. Jag kan inte ta till mig innehållet.

titta till ha uppsikt över ✰ Tittar du till barnen?

tycka till komma med en åsikt ✰ Han ska alltid tycka till om allting.

tänka till fundera, tänka efter ✰ Tänk nu till ordentligt!

Det finns förstås otroligt många partikelverb med till, så listan uppdateras fortlöpande.

Kommer du på fler? Skriv till mig så lägger jag till dem! 👍