Partikelverb med »an«

Lär dig mer om partikelverb med »an«.

Allmänna mönster

Det finns några allmänna mönster för partikelverb med an. Du hittar fler exempel i ordlistan nedan.

När flera saker kommer i kontakt

An används i partikelverb när flera saker kommer i kontakt med varandra, både konkret och bildligt.

Han frågade något som knöt an till den tidigare diskussionen. ≈ hade att göra med

Hon slog an en sträng på ukulelen. ≈ gjorde så att en sträng lät

När man ska göra något ansträngande

An används också i partikelverb som innebär något ansträngande.

Det är inte för sent att gripa sig an problemet. ≈ börja arbeta för att lösa problemet

Politikerna undviker att ta sig an de svåra problemen. ≈ börja arbeta för att lösa de svåra problemen

Ordlista

I den här listan hittar du olika partikelverb med an. Listan är sorterad i alfabetisk ordning.

G

gripa sig an börja arbeta med något ✰ Vi griper oss an uppgiften direkt.

gå an 1. vara okej, duga ✰ Det går inte an att störa grannarna klockan tre på natten. ✰ Jag har ont i knät, men det går an.

2. bråka och var högljudd ✰ Det är omöjligt att läsa med barnen går an i vardagsrummet.

K

komma an bero (på något) ✰ Det kommer inte bara an på mig om vi lyckas eller inte.

L

lägga an 1. bry sig om ✰ Han lägger sig an på att alltid se bra ut.

2. försöka bli omtyckt

S

slå an 1. få ett musikinstrument att låta ✰ Gitarristen slog an ett ackord.

2. bli uppskattad ✰ Filmen slog inte an på åskådarna.

T

ta sig an 1. ta hand om något eller någon ✰ Ingen ville ta sig an uppgiften att städa de gemensamma lokalerna. ✰ De valde att ta sig an gatuhunden.