Utan

Hur används »utan«? Lär dig använda »utan«, ordet som är både preposition, konjunktion och adverb.

Det finns tre olika utan: en preposition, en konjunktion och ett adverb.

Prepositionen utan

När utan används som preposition betyder den ungefär ’i avsaknad av’, ’i brist på’. Utan signalerar att något saknas, inte finns, inte görs eller inte har hänt.

Jag kan inte leva utan dig.

Jag lyckades smita ut utan att han märkte det.

Jag kan inte se på tv utan att somna.

Konjunktionen utan

När utan används som konjunktion liknar det men. Båda används när det finns någon form av motsättning mellan delarna som de binder samman. En tumregel är att utan kräver en negation (till exempel inte) i den första delen. Men kan användas i båda fallen. Betydelseskillnaden är lättast att förstå genom att läsa några exempelmeningar:

Jag vill inte köpa den här, utan den där. = I don’t want to buy this one, but that one.

Jag vill inte köpa den här, men den där vill jag köpa. I don’t want to buy this one, but I want to buy that one (though).

Jag ville inte ha te, utan kaffe. It’s not tea that I wanted, I wanted coffee.

Jag ville inte ha te, men kaffe. I didn’t want tea, but I wanted coffee (on the other hand).

En vanlig konstruktion med konjunktionen utan är inte bara … utan även.

Hon är inte bara snabb, utan även stark.

Adverbet utan

Som adverb betyder utan ’på utsidan’, ’utvändigt’. Det används ofta tillsammans med innan, som då betyder ’på insidan’, ’invändigt’.

De rengjorde huset både utan och innan.