Hos

Hur används prepositionen »hos«? Och vad betyder den? Det får du reda på här!

Hos används för att uttrycka att någon är nära eller bredvid någon. Det kan till exempel vara i någons hem eller bara i närheten av någon.

Jag är hemma hos Juha.

Hon är hos Carolina.

Får jag sitta hos dig?

Hos används också om att vara på besök där någon arbetar.

Jag är hos tandläkaren.

De gjorde ett besök hos doktorn.

Han är anställd hos en Polisen.

Jobba hos oss!

Hos kan dessutom användas mer abstrakt i uttryck om känslor eller egenskaper som någon har.

Det fanns ingen sympati hos honom. ≈ Han kände ingen sympati.

Detta är en typisk egenskap hos apan. ≈ Det är en typisk egenskap som apan har.