Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

»Kanske« och ordföljd

Adverbet »kanske« påverkar vilken ordföljd som är möjlig. Här får du lära dig hur.
Kanske och dess ovanligare synonymer kanhända, törhända och måhända gör att en huvudsats antingen kan ha typisk huvudsatsordföljd eller typisk bisatsordföljd. Vilken ordföljd som är möjlig beror på kanske:s placering.

Kanske i huvudsatsordföljd

En huvudsats med kanske kan ha typisk huvudsatsordföljd om kanske står
  • som fundament
  • som satsadverbial
  • sist i satsen.
Kanske kommer Johan inte på festen.
Johan kommer kanske inte på festen.
Johan kommer inte på festen, kanske.
Typisk huvudsatsordföljd innebär att det finita verbet kommer på andra plats i påståenden, direkt efter fundamentet.

Kanske i bisatsordföljd

En huvudsats med kanske kan ha typisk bisatsordföljd om kanske står
  • som fundament
  • som satsadverbial.
Kanske Johan inte kommer på festen.
Johan kanske inte kommer på festen.
Typisk bisatsordföljd innebär att subjektet och satsadverbial kommer före det finita verben.

I bisatsorföljd är »har« och »hade« valfritt

När man använder typisk bisatsordföljd med kanske, kan man även stryka har och hade i preteritum och preteritum perfekt, precis som i bisatser.
Kanske Johan inte (har) kommit fram till festen än.
Johan kanske inte (hade) kommit till festen än.