Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

»Inte« och ordföljd

I ordföljdsscheman ser man ofta att satsadverbial och vissa andra adverbial kommer efter subjektet i huvudsatser. Om man har orden det, vi, använder och inte och stoppar in dem i schemat, får man följande ordföljd:
Det använder vi inte. fundament, finit verb, subjekt, satsadverbial
Översikt över ordföljden i huvudsatser.
Men varför ser man då ibland ordföljder såsom Det använder inte vi? Det beror på att inte (och andra satsadverbial) kan placeras på fler ställen i satsen än ordföljdsschemat antyder. Här följer några undantag från ordföljdsschemat.

Då kan »inte« stå före och efter subjektet

Inte kan alltid stå efter subjektet:
I morgon ska jag inte jobba.
Jobbtelefonen har Jesper inte på under helgen.
Om subjektet inte är ett pronomen, kan inte också stå framför det:
Jobbtelefonen har inte Jesper på under helgen.
Om subjektet är betonat, kan inte även stå framför pronominella subjekt:
I morgon ska inte jag jobba. (Detta fungerar bara om jag är betonat.)

Då kan »inte« stå före och efter objektet

Om objektet är betonat, kommer det alltid efter inte:
Jag åt inte maten.
Om objektet är obetonat, kan inte ibland stå efter det om dessa villkor är uppfyllda:
  • satsen har huvudsatsordföljd (som i schemat ovan)
  • satsen har inga infinita verb (verb i grundform)
  • satsen har inget partikeladverbial.
Några exempel:
Jag köpte den inte. ✅ Jag köpte inte den. ✅
Jesper hjälpte henne inte. ✅ Jesper hjälpte inte henne. ✅
Om villkoren inte är uppfyllda går det inte:
… som köpte den inte. ❌ … som inte köpte den. ✅
Hon vill hjälpa oss inte. ❌ Hon vill inte hjälpa oss. ✅
Jag känner till den inte. ❌ Jag känner inte till den. ✅