De frågor som …

Varför står det inte »frågorna« i frasen »de frågor som finns i häftet«?

Bestämd form syns ofta som en ändelse på huvudordet (substantivet).

Eleven svarar på frågorna.

När man använder adjektivattribut, behöver man dock lägga till en framförställd bestämd artikel (den/det/de) också. Adjektivet också har bestämd form.

Bestämd form visas alltså på tre sätt.

Den duktiga eleven svarar på de svåra frågorna.

I frasen »de frågor som finns i häftet« är »som finns i häftet« en restriktiv relativsats. Det betyder att »som finns i häftet« pekar ut exakt vilka frågor som menas. När det finns en restriktiv relativsats i frasen, finns det tre olika skrivsätt. De betyder samma sak, men de har olika stilvärde.

1. Bara den framförställda artikeln

de frågor som finns i slutet av häftet

Framförställd artikel: Ja Bestämd form: Nej

Används i neutral standardsvenska, ofta i skrift.

2. Bara ändelsen

frågorna som finns i slutet av häftet

Framförställd artikel: Nej Bestämd form: Ja

Används i neutral och informell standardsvenska. Både i skrift och tal.

3. Både den framförställda artikeln och ändelsen

de frågorna som finns i slutet av häftet (informellt skriftspråk och talspråk)

Framförställd artikel: Ja Bestämd form: Ja

Används oftare i informell standardsvenska, i skrift och tal.

Om man vill använda ett adjektivattribut, kan man bara använda alternativ 1 eller 3.

de svåra frågor som finns i slutet av häftet

svåra frågorna som finns i slutet av häftet

de svåra frågorna som finns i slutet av häftet