Ska, tänker eller kommer att?

Fråga:

När använder man skatänker och kommer att för att prata om framtiden?

Svar:

Ett av de vanligaste sätten att prata om framtiden på svenska är faktiskt att använda presens. Att det handlar om framtid markeras med ett tidsadverbial:

Presens för framtid

Jag har tre lektioner i morgon.

Nästa år åker vi till Spanien på semester.

Det är också vanligt att använda olika hjälpverb, bland annat skatänker och kommer att.


Ska talar om vad subjektet har för intention. Det uttrycker en ganska subjektiv syn på framtiden. Det är inte säkert att det verkligen kommer att hända. Alla planer förverkligas inte. Preteritumformen är skulle, och den kan användas även om planen aldrig förverkligades.

Ska ≈ planerar att

Jag ska se en film i kväll.

Han ska träffa några kompisar i morgon.

Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, men hon missade den.

Hon skulle ta bussen som gick klockan 8, och hon hann precis med den.

Ska används också när man har hört att något är eller ska bli på ett visst sätt. Det behöver inte handla om framtiden i detta fall.

Ska som ’det påstås’, ’lär’

Han ska vara rik. ≈ Han lär vara rik.

Det ska regna i morgon. ≈ Det sägs att det kommer att regna i morgon.

Läs också:  Ska och lär

Ska används dessutom om förflyttning. I dessa fall används ska ensamt, utan ett infinit verb:

Ska om förflyttning

Jag ska till skolan i morgon.

När ska du till tåget?

Han skulle hem för att äta.

Läs också:  Ska någonstans

Ska används också i betydelsen ’måste’, men då behöver det inte handla om framtiden.


Tänker används som ska i den första betydelsen. Tänker uttrycker alltså subjektets intention, vad subjektet planerar att göra. Andra synonymer är ämnar och har för avsikt.

Tänker ≈ planerar att

Jag tänker se en film i kväll.

Han tänker träffa några kompisar i morgon.


Kommer att används om framtiden när det inte handlar om vad subjektet har för planer eller intentioner. Det är ofta utbytbart mot presens. Preteritumformen är kom att. Till skillnad från skulle, innebär kom att att det är sant.

Kommer att uttrycker faktiskt framtid

Jag undrar vilket lag som kommer att vinna. ≈ vilket lag som vinner

Hur sen är du? Kommer du att missa tåget? ≈ Missar du tåget?

Hon var bara en enkelt bondflicka, men hon kom att bli president för ett stort land.

Om man använder ska och kommer att tillsammans blir skillnaden ganska tydlig:

Ska kontra kommer att

Han ska resa till Kina i morgon, men han kommer säkert att missa flyget.

Det ska regna i morgon, men det kommer säkert att bli ganska varmt ändå.
Stäng meny