Faktiskt

Fråga:

Hur används faktiskt?

Svar:

Faktiskt används som satsadverbial. Man använder faktiskt för att markera att det som sägs är sant, trots att man (talaren eller lyssnaren) kanske trodde eller förväntade sig någonting annat. Faktiskt uttrycker därför ofta att något är konstig, förvånande eller oväntat.

Jag tog tåget till Göteborg, och jag kom faktiskt i tid.
≈ konstigt nog, det kunde man inte förvänta sig 🌏

Jag älskar Star Wars, men jag tyckte faktiskt inte om den senaste filmen.
≈ det är sant, trots att man inte kunde tro det

Han trodde att klockan var 8, men den var faktiskt bara 7.
≈ trots allt

Svenskan har många vokaler, men danskan har faktiskt fler.

Faktiskt kan också användas när man ber om förståelse från lyssnaren:

Du, jag vill faktiskt inte följa med.

Du måste faktiskt förstå han får bestämma själv.

Jag har faktiskt inte tid nu.

Faktiskt används sällan i frågor.

Läs också:  Verkligen

Läs mer om satsadverbial här:

  SatsadverbialStäng meny