Eftersom eller därför att?

Är det någon skillnad på eftersom och därför att?

Eftersom och därför att är båda bisatsinledare. De inleder bisatser som anger anledning eller orsak.

Eftersom och därför att är ofta utbytbara, men vi använder dem ofta lite olika.

Vanligtvis innehåller satsen efter därför att viktig information som talaren vill berätta. Informationen i den överordnade satsen är vanligtvis mindre viktig.

Ett exempel

A: Ta med ett paraply!
B: Varför?
A: Vi behöver det, därför att det regnar.

”Vi behöver det” är mindre viktig information. Det är nästan en upprepning av redan känd information. Det är ”att det regnar” och att det är anledningen som är det centrala.

Satsen efter eftersom innehåller däremot ofta bakgrunds­information eller information som lyssnaren redan känner till. Här är informationen i den överordnade satsen lika viktig eller viktigare.

Ett exempel

A: Kom så går vi ut i regnet!
B: Jag ska bara hämta ett paraply, eftersom det regnar.

Här berättar talaren att hen ska hämta ett paraply och att anledningen är regnet. Lyssnaren vet redan att det regnar.

Eftersom man sällan börjar meningar med det nya och viktiga, börjar man sällan meningar med därför att:

✅ Jag stannar hemma, eftersom jag är sjuk. ≈ Jag stannar hemma. Anledningen är min sjukdom.
✅ Eftersom jag är sjuk, stannar jag hemma. ≈ Med anledning av min sjukdom stannar jag hemma.
✅ Jag stannar hemma, därför att jag är sjuk. ≈ Jag är sjuk. Därför stannar jag hemma.
❌ Därför att jag är sjuk, stannar jag hemma.

Men när man svarar på en fråga med varför är det naturligare valet därför att:

A: Varför kom du för sent i dag?
B: Därför att bussen gick sönder. (Jag kom för sent, därför att bussen gick sönder.)

Stilskillnad

Det finns ingen stilskillnad mellan eftersom och därför att. Båda används i skriftspråk och i talspråk. Däremot är för att lite vardagligare när det används i stället för därför att.

Läs också:  Därför eller därför att?

Har du några tips på hur man kan tänka när man väljer mellan eftersom och därför att? Skriv en kommentar nedan! ⬇️
Stäng meny