Dock

Fråga:

Hur använder man dock?

Svar:

Dock används som satsadverbial. Det har samma betydelse som men, men eftersom men är en konjunktion så står de på olika positioner i satsen. Ordföljden blir alltså olika.

Men används mellan de satser som det binder ihop. Det står alltså utanför satserna och är ingen satsdel i dem.

< betyder att ett led är flyttat till inledaren (fundamentet).

Dock används inuti satser. Det kan användas som både adverbial i mittfältet och adverbial i slutfältet. Dessutom kan dock inleda huvudsatsen.

< betyder att ett led är flyttat till inledaren (fundamentet).

Läs mer om satsadverbial här:

  SatsadverbialStäng meny