Därför eller därför att?

Fråga:

Hur används därför och därför att? Är det samma sak?

Svar:

Därför och därför att ser väldigt lika ut, men de används helt olika.

Därför är ett adverb som betyder ’av den anledningen’, ’av den orsaken’. Därför signalerar att något som man redan har sagt är anledningen eller orsaken.

Därför kan användas först i satsen. Kom ihåg att verbet kommer direkt efter. Därför kan också stå mitt i satsen, efter verbet och subjektet.

Det regnar. Därför vill jag inte gå ut.
(Anledningen ”Det regnar” finns i meningen innan.)

Han är sjuk. Han kommer därför inte att närvara.
(Anledningen ”Han är sjuk” finns i meningen innan.)

Därför att är en subjunktion, ett ord som inleder bisatser. Det betyder ungefär ’anledning är att’ eller ’orsaken är att’. Bisatser med därför att kommer sist i satsen. I exemplen är bisatsen understruken.

Jag vill inte gå ut därför att det regnar.
(Anledningen ”Det regnar” finns i bisatsen.)

Han kommer inte att närvara därför att han är sjuk.
(Anledningen ”Han är sjuk” finns i bisatsen.)

Missa inte:  Eftersom eller därför att?Stäng meny