Bli utan

Fråga:

Vad betyder bli utan?

Svar:

Om man blir utan, betyder det att man inte får någonting. Kanske skulle man få någonting, som sedan uteblev. Det kan både vara konkreta och abstrakta saker.

Tusentals hushåll blev utan ström på lördagen. 🌍

Hon arbetade hela sitt liv, men i slutändan blev hon utan pension. 🌍

Läs också:  Utan och innanStäng meny