Bisatser

Vad är en bisats?


En bisats är en sats som inte kan vara en egen mening. Bisatsen är alltid en del av en fras eller en annan sats.

Ensam bisats:
att jag kommer sent

Bisats som objekt i en annan sats:
Jag berättade att jag kommer sent.

Bisatsinledare

Svenskans bisatser inleds ofta av ett ord som markerar att det är en bisats och vilken typ av bisats det är. Dessa ord kallas för bisatsinledare, och många av dem är så kallade subjunktioner.

Exempel på bisatsinledare:

  • att
  • som
  • eftersom
  • därför att
  • för att
  • så att
  • sedan
  • innan

Bisatsordföljd

Bisatser har ofta annan ordföljd än huvudsatser. I bisatser kommer oftast subjektet först och sedan satsadverbialet före verbet.

Huvudsatsordföljd

Jag kan inte simma.

Bisatsordföljd

Han vet att jag inte kan simma.

■ subjekt ■ verb 1 ■ satsadverbial


Bisatstyper

Man kan dela in bisatserna i tre typer. Läs mer om dem här:

  Attributiva bisatser
  • nominala bisatser (kommer snart)
  • adverbialla bisatser (kommer snart)Stäng meny