Betyda och mena

Hur använder man verben betyda och mena?


Här är en sammanfattning av de två verbens betydelser:

Betyda

  • ha som innebörd, betydelse
  • vara viktig
  • ha/få som resultat

Mena

  • syfta på, vilja säga
  • ha som åsikt
  • ha som syfte

Betyda

Betyda används ofta med saker, ord, fraser, handlingar eller andra abstrakta företeelser.

Vad betyder det här ordet? 🌍

Vet du vad den här frasen betyder?

Tystnad betyder inte alltid samtycke. 🌍

Betyda kan också betyda ’vara viktig’.

Musik betyder mycket för mig. 🌍

Din vänskap betyder mycket för mig.

Den tredje betydelsen hos betyda är ’ha/få som resultat’, ’innebära’.

Den här löneförhöjningen betyder att vi har råd att åka till Sverige. 🌍

Mena

Mena betyder bland annat att man syftar på något, vill säga något.

Vad menar du? 🌍

Seriöst, jag menar det! 🌍

Hon menade inte vad hon sa.

Du vet precis vad jag menar.

Menar du mig? 🌍

Mena kan också betyda att man har något som åsikt.

Jag menar att det är en dålig idé. 🌍

Slutligen används mena om vad någon har som syfte eller intention.

Hon menade inte att göra dig ledsen. 🌍

Han menar väl. 🌍

Det var inte illa menat.

Vad menar du med att göra så här mot mig?


Har du lärt dig skillnaden mellan betyda och mena nu? Testa i quizet nedan ⬇

Betyda eller mena?

När använder man betyda och mena?

Testa dina kunskaper här!

Vad _______ han med det?
Min syster _______ mycket för mig.
Hon _______ inget illa.
Jag förstår inte vad det här ordet _______.
Jag förstår inte vad författaren _______ med det här ordet.
Vad _______ den nya lagen för vårt företag?
Betyda eller mena?
Du fick {{userScore}} av {{maxScore}} rätt.
{{title}}
{{image}}
{{content}}Stäng meny