Attributiva bisatser

Vad är en attributiv bisats?


En attributiv bisats är en typ av bisats som används som bestämning i nominalfraser🔗. Många attributiva bisatser inleds med som eller vilken. De attributiva bisatserna liknar adjektiv, eftersom de är beskrivande.

en hund som är svart
≈ en svart hund

De hälsade på tre barn, vilka alla gick på samma skola.
(Bisatsen beskriver barn)

Attributiva bisatser kan också inledas med närdit och där.

Jul är den högtid då det spenderas mest pengar.

Hon svarade inte på frågan när hon skulle komma.

Ibland kan attributiva bisatser också inledas med att eller om.

Ingen gillade förslaget att de skulle dela på notan.
Stäng meny