Arbeta, jobba, verka

Fråga:

Vad är skillnaden mellan arbetajobba och verka?

Svar:

De tre verben arbetajobba och verka kan i vissa betydelser vara svåra att skilja. Det här är huvuddragen i hur de används:

  • göra något mot betalning
  • göra något för att nå ett visst resultat
  • göra något i en viss funktion
  • göra något i en viss funktion
  • behandla
  • ha en verkan, effekt
  • ge ett intryck

Göra något mot betalning

Många går upp på morgonen och åker till en arbetsplats där de utför uppgifter mot betalning. Detta kallas arbete eller jobb, och verbet är arbeta eller jobba. Många uppfattar jobba som ett vardagligare ord än arbeta, men de betyder samma sak.

Han arbetar på en skolan.
Han jobbar på en skola.

Vad arbetar du med?
Vad jobbar du med?

Arbetar du eller studerar du fortfarande?
Jobbar du eller pluggar du fortfarande?

Göra något för att nå ett visst resultat

Ibland handlar det inte om pengarna, utan om resultatet som arbetet eller jobbet ska leda till. I dessa fall kan man använda arbeta eller jobba.

De arbetar för en bättre framtid.
De jobbar för en bättre framtid.

Teknikerna arbetar med problemet.
Teknikerna jobbar med problemet.

Göra något i en viss funktion

Verka används på ett liknande sätt, men hos verka framhävs ofta själva funktionen.

Hon har verkat som lärare i halva sitt liv.

Han verkade som journalist i olika tidningar.

Även när resultatet eller målet framhävs, finns det en skillnad mellan verka å ena sidan och arbeta och jobba å andra sidan. Verka är abstraktare, medan arbeta och jobba är konkretare.

Organisationen verkar för en bättre framtid.
≈ Organisationens mål eller funktion är att främja en bättre framtid.

Organisationen jobbar för en bättre framtid.
Organisationen arbeta för en bättre framtid.
≈ Organisationen gör saker för att framtiden ska bli bättre.

Behandla

Arbeta kan också användas i betydelsen ’behandla’, alltså forma ett material.

arbetat guld

arbeta en deg

Denna betydelse har inte jobba eller verka.

Ha en verkan och ge ett intryck

Verka har också två betydelser som inte liknar arbeta och jobba så mycket. Den ena är ’ha en verkan eller effekt’:

Medicinen verkar snabbt.
≈ fungerar

Musik kan verka avslappnande.

Den andra betydelsen är ’ge ett intryck’. Detta sätt att använda verka är det vanligaste. Verka kan användas antingen direkt med ett adjektiv eller med ett verb i infinitiv.

Du verkar lycklig.
Du verkar vara lycklig.
≈ Du ger intrycket av att vara lycklig.

Han verkar ha glömt vad jag heter.

Verka kan också användas i konstruktionen det verkar som + sats.

Det verkar som att han har glömt vad jag heter.

Det verkar som att du är lycklig.

Lämna gärna en kommentar!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.Stäng meny